پیروزی آقای دکتر مسعود پزشکیان و طرفداران ایشان در رقابتهای انتخابات ریاست جمهوری را تبریک عرض می کنم
جمهوری اسلامی توانست بابرگزاری انتخابات سالم ومشارکت قابل قبول مردم دراین انتخابات ،جمهوریت نظام را درنزد افکارعمومی داخلی و خارجی به نمایش بگذارد وبسیاری از شهروندان منتقد و ناراضی را برای رای دادن قانع وبه پای صندوق های رای بکشاند
سیاستمداران منتقد و اشخاص صاحب نام بویژه اصلاح طلبان که نظام جمهوری اسلامی را به تقلب در انتخابات متهم و با صندوق های رای قهر کرده بودند باتمام توان به میدان آمده وهمه آبرو و حیثیت سیاسی و اجتماعی خودرا هزینه کردند تا آقای دکتر مسعود پزشکیان بعنوان رئیس جمهور انتخاب شود بدین ترتیب سلامت انتخابات وحقانیت نظام پذیرفته شد وشکاف سیاسی و اجتماعی ترمیم گردید
انتظار می رود همانطور که دکتر مسعود پزشکیان در مناظرات انتخاباتی چندین بار تصریح نموده اند به قانون برنامه هفتم که در شرف ابلاغ قراردارد وسیاستهای کلی نظام که از طرف مقام معظم رهبری تعیین و ابلاغ شده و یا می شود عمل نماید
آقای دکتر سعید جلیلی از سرمایه های ارزشمند ایران اسلامی است و بارها لیاقت و کارآمدی خود را درمیدان عمل به اثبات رسانده است اطمینان دارم نظام جمهوری اسلامی از تخصص و برنامه های ایشان در جایگاه شایسته برای آبادانی کشور استفاده خواهد کرد.
به نظر می رسد با توجه به وعده های انتخاباتی اصلاح طلبان ،آقای دکتر پزشکیان و اطرافیان ایشان در اداره کشور باچالش های سخت و جدی مواجه خواهند شد