جنگ بین ایران و رژیم صهیونیستی در جریان است 
 ناکامی اسرائیل در جنگ غزه وتهدید ایران به انتقام از این رژیم شکاف های اختلافات داخلی اسرائیل را بیشتر کرده ومردم معترض را به خیابانها کشانده است جنگ روانی برعلیه دشمن بخشی از انتقام است