بسمه تعالی
برنامه آبادانی شهرستان سراب
۱-شهرها و روستاهای شهرستان توسعه نیافته اند باید با تدوین برنامه توسعه شهرستان و ارائه آن به دولت در برنامه بودجه سالهای آتی ردیف بودجه اختصاص یابد
خیابان ها ی شهر گنجایش تردد روزافزون خودروها را ندارند
ساختمانها کهنه و فرسوده شده اند
بازار ومراکز خرید جذابیت لازم برای مشتریان خود را از دست داده اند
۲- در شهرها تعداد مراکز آموزشی کم ودر روستاها بسیاری ازساختمانهای مدارس فرسوده شده اند باید برای ساخت مدارس جدید اقدام و ساختمانهای فرسوده نوسازی شود این موضوع یکی از مطالبات جدی از دولت خواهد بود
۳-با وجود استعداد طبیعی و ملی گردشگری در شهرها و روستاها ی شهرستان زیر ساختهای مناسب وجود ندارد لازمه توسعه گردشگری و رونق اقتصادی احداث مراکز رفاهی برای گردشگران وارائه آموزشهای لازم به مردم است
۴-کشاورزان و دامداران و زنبورداران برای تولید محصولات متحمل زحمات فراوانی هستند اما محصولات آنان به قیمت پایین فروخته می شود باید با احداث کارخانجات تبدیل محصولات کشاورزی و دامداری و زنبورداری به رونق این صنعت کمک کنیم
۵-کمبود آب کشاورزی در سالهای آینده جدی است و دولت باید با اعطای وام به کشاورزان، آنان را به صرفه جویی و استفاده از آبیاری قطره ای ترغیب و تشویق نماید
۶-اجرای پروژه های نهضت ملی مسکن می تواند بخشی از نیاز شهروندان را تامین کند مطالبه و اختصاص اعتبار لازم به این پروژه ها در اولویت خواهد بود
۷-بیش از ۲۵ سال از آغاز پروزه نفلین سینیت می گذرد ومتاسفانه هیچ دستاوردی برای مردم شهرستان نداشته است
ورود یکی از شرکت های تابعه قرارگاه خاتم به این پروژه را اشتباه می دانم مسئولین و مدیران نمی توانند با سوء استفاده از اعتباراین قرارگاه سازندگی سوء مدیریت و ترک فعل خود را پنهان کنند تکلیف این پروژه بی سرانجام تعیین و در صورت لزوم از طریق قوه قضائیه پیگیری خواهد شد
۸-بسیاری تلاش می کنند با فشار برافکار عمومی و تولید بحران ساختگی وزارت کشور را مجبور کنند بخش مهربان را از شهرستان سراب جدا کند و بخش مهربان از بخشداری به فرمانداری ارتقاء یابد تقسیمات کشوری قانون ندارد و ایجاد هیاهو و تولید بحران ساختگی برای مقاصد سیاسی به نتیجه نخواهد رسید
توسعه فراگیروهمه جانبه و بهره مندی مردم شهرها و روستاها و عشایر عزیز از نعمت های الهی و منابع ملی از مطالبات جدی از دولت خواهد بود