بسمه تعالی


پاسخ به یک سوال


آیا مملکت فقط مال حزب اللهی هاست؟
شاید برای خیلی از هموطنان این سوال مطرح شود که آیا مملکت فقط مال حزب اللهی هاست و آنها نسبت به دیگران امتیازی دارند؟
در پاسخ باید عرض کنم مملکت فقط مال حزب اللهی ها نیست مملکت مال همه ایرانیان است ایرانی که همه ملت ازهر قوم ونژاد و از پیر و جوان درهنگام خطر باجان ومال خود از وطن عزیزمان در مقابل دشمن تا دندان مسلح دفاع کردیم وهزاران شهید و جانبازتقدیم انقلاب و کشور نمودیم
متاسفانه در سال های گذشته عده ای با تصمیمات غلط و با برداشت های اشتباه از انقلابی گری و بارفتارهای تبعیض آمیزباعث از هم گسیختگی جامعه و تفرقه بین مردم شدند و مردم را به دودسته خوب و بد تقسیم کردند که این رفتارهای اشتباه وغلط آسیب ها ی فراوانی به وحدت ملی وارد کرد اگر امروز افرادی از اقشار جامعه شعار “رای بی رای ” سر می دهند و مردم را به عدم شرکت در انتخابات دعوت می کنند ضدانقلاب و خائن به کشور نیستند آنها هم ، وطنشان را دوست دارند و به سرنوشت خود علاقه مندند اما رنجیده خاطرو از وضعیت موجود کشور ناراضی هستند کشور ما نیاز به یک تحول دارد تا بتوانیم با رهنمودهای رهبر معظم انقلاب اسلامی مشکلات اقتصادی،سیاسی و فرهنگی را از میان برداریم
رفع و بی اثر کردن تحریم های ظالمانه غرب علیه ملت ایران می تواند گام بلندی برای رفع مشکلات مردم باشد
همه ما باهم برادریم و میهن عزیزمان ایران را دوست داریم
یاشاسین ایران -یاشاسین اوجامان آذربایجان