در پاسخ به سوال بسیاری از همشهریان گرامی در مورد ستاد تبلیغات انتخاباتی و تبلیغات پیرامونی به استحضار می رساند:
۱-اکثر همشهریان عزیز بنده را می شناسند و ازتخصص و توانایی واز سوابق خدمتی اینجانب در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی آگاهی دارند
بعنوان یک حقوق دان تخصص و توانایی قبول و انجام وظیفه خطیر نمایندگی مجلس شورای اسلامی را دارم
۲-در این دوره صدا و سیما و پیام رسانها فرصت های برابر برای تبلیغات انتخاباتی نامزدها در اختیار آنان قرار داده است باتوجه به دسترسی مردم به رسانه و فضای مجازی این راهکار می تواند راهگشا باشد
۳-باتوجه به تعداد نامزدهای انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی از حوزه انتخابیه شهرستان سراب شهرها و روستاها گنجایش این تعداد دفاتر ستاد تبلیغات انتخاباتی را ندارند و ممکن است برای شهروندان ایجاد مزاحمت وباعث سلب آسایش و ارامش آنان شود
۴- کثرت تبلیغات پیرامونی وچسباندن عکس،پوستر،بنرو پخش کارت درفضاها و معابر عمومی باعث آزردگی خاطرهمشهریان می شود بنابراین اینگونه تبلیغات را مفید نمی دانم چون اسراف بوده وعلاوه برآن باعث ناراحتی مردم و وارد شدن خسارت به اموال عمومی می شود
۵-اجازه ندادم تعدادی با قدرت و پول وسرمایه خود از من حمایت کنند و خود را وامدار آنان قرار ندادم بنده با پول پاشی و فریب مردم از طریق دلالان رای مخالفم واین عمل را خلاف شرع ، عقل و قانون می دانم