بسمه تعالی


اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی
گرچه قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی در مجلس یازدهم اصلاح شد اما تجربه از زمان آغاز فرایند انتخابات دوره دوازدهم مجلس شورای اسلامی تا کنون نشان می دهد قانون انتخابات مجلس بدرستی اصلاح نشده است
شرایط انتخاب شوندگان بسیاری از شهروندان را به نامزدی برای نشستن بر روی صندلی بهارستان تشویق و ترغیب می کند
همه ما می دانیم مجلس شورای اسلامی جایگاه والایی در نظام جمهوری اسلامی ایران دارد و سرنوشت کشور و ملت به دست نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی سپرده شده است
بنابراین افرادی باید انتخاب و به مجلس فرستاده شوند که بتوانند وظیفه خطیر نمایندگی ملت را به دوش کشیده و کشور را به آینده ای روشن هدایت کنند
در بعضی حوزه های انتخابیه از جمله حوزه انتخابیه شهرستان سراب برخی نامزدهای انتخابات تبلیغات خود را از چندین ماه پیش شروع کرده اند و با برگزاری محافل و مجالس در منازل و حضور در مجالس ترحیم و یا تبلیغ در فضای مجازی ستاد تبلیغات انتخاباتی خود را برپا نموده اند
برآیند مجموع صحبتها و تبلیغات برخی نامزدها نشان می دهد که اگرمردم به آنها رای دهند می توانند مشکلات کشوربویژه حوزه انتخابیه را حل کنند
یکی ادعا می کند بیمارستان سراب به همت او ساخته شده است و می تواند بیمارستان دیگری احداث کند و یا مجوز ساخت فرودگاه با تلاش و همت او صادر شده است
دیگری ادعا می کند مجوز و دستور ساخت راه آهن با پیگیری وهمت او به دست آمده است وآن دیگری با سوار براحساسات مردم ادعا می کند بخش مهربان باید از شهرستان سراب جدا شده و خود در تقسیمات کشوری بعنوان شهرستان معرفی واز بخشداری به فرمانداری ارتقاء یابد و آن دیگری که تا دیروز خود مبلغ نامزدهای دیگر بود با تشویق اطرافیان ، خود نامزد شده و دست به افشاگری می زند که خود تا دیروز از آنها تعریف و تمجید می کرد و مردم را به رای دادن به آنها تشویق و ترغیب می نمود و علی هذا….
سوال:گرچه کشور در بخشهایی پیشرفت داشته است اما مفاسد اقتصادی و اجتماعی ،دزدی ها و اختلاس از بیت المال،گرانی و تورم افسارگسیخته و برهنگی فرهنگی در زمان چه کسانی و کدام نمایندگان مجلس به کشور و ملت عزیز ایران تحمیل شده ست؟
نمایندگان مجلس باید قوانین کشور را درست و جامع ونافع و مانع بنویسند وقانونگذاری کنند و براجرای صحیح قوانین نظارت کنند
آقایان محترم :
مردم را با طرح مباحث بی ارزش و حرفهای نامربوط فریب ندهید و وقت مردم را تلف نکنید
وعده های پوچ و غیرعملی و خارج از وظایف نمایندگان مجلس ، پاشیدن بذر یاس و نا امیدی دربین مردم است
دخالت در کارهای قوه مجریه برخلاف اصل تفکیک قوا و فرمایشات مقام معظم رهبری است
یکی از اولویتها در دوره دوازدهم مجلس شورای اسلامی تلاش برای اصلاح قانون انتخابات خواهد بود.