انتشار اخبار و تصاویرعملیات نیروی دریایی سپاه در آبهای دریای عمان در آستانه ی شروع مذاکرات هسته ای چند پیام دارد
۱-کشورهای غربی بویژه امریکا درچند روز اخیرچندین بار جمهوری اسلامی ایران را تهدید کردند که اگر به میز مذاکره برنگردید همه گزینه ها روی میز است.
باتوجه به موفقیت ایران در صادرات نفت خود درماههای اخیر و گشایش نسبی اقتصادی با برخی کشورها منظور امریکا و همپیمانانش از گزینه های روی میز، تشدید تحریم های اقتصادی و جلوگیری از فروش نفت ایران با توسل به زوراست.
۲-هشدار به کشورهایی که کشتی های خودرا برای مصادره و یا دزدی دریایی نفت ایران دراختیار نیروهای امریکایی قرار می دهند.
با نگاهی گذرا به واکنش ها و تفسیر این عملیات توسط کارشناسان کشورهای غربی و همپیمانان منطقه ای آنان به نظر میرسد گزینه های روی میز غربی کمرنگ شده و دیگر اهمیت چندانی نخواهد داشت.