مدتی است مردم عزیز و مقاوم استان خوزستان و سیستان وبلوچستان با کم آبی مواجه هستند بطوری که بسیاری از مزارع آنان خشک شده و برخی نیز دام هایشان تلف شده است.
علل مختلفی باعث بوجود آمدن وضعیت نابسامان کنونی است مدیریت نادرست آبهای سطحی و استخراج غیرمجاز وبیش از حد منابع آب زیرزمینی یکی از علل کم آبی دراین دواستان است.
بدعهدی کشورافغانستان در رهاسازی سهم حق آبه ایران نیزمزید بر علت هاست چندی پیش یکی از مقامات دولت افغانستان گفته بود اگر ایران آب بیشتری می خواهد باید در مقابلش به ما نفت بدهد.
البته بارش های کم باران و هوای گرم امسال در کم آبی این دو استان هم سهم عمده ای دارند.
اما درچند روز اخیر در برخی شهرها و بخش های استان خوزستان مردم به وضعیت پیش آمده اعتراض داشتند که البته اعتراض و مطالبه آنان به حق است وبهتراست از راههای قانونی حقوقشان را پیگیری کنند و از اعمال خشونت بپرهیزند.
در این میان برخی از مسئولان خواسته و یا ناخواسته با اظهارنظرهای غلط و نادرست مردم را عصبانی می کنند اینکه گفته شود اعتراض کنندگان وهابی هستند و خارج ازکشور هدایت می شوند حرف غلط و نادرستی است البته دشمنان و بدخواهان تلاش می کنند اعتراضات و مطالبه مردم را به سمت اهداف پلیدشان سوق دهند که هوشیاری مردم اجازه سوئ استفاده به دشمنان را نخواهد داد.
مردم عزیز این دواستان مرزداران کشور بوده و در تامین امنیت مرزهای کشورنقش بسزایی داشته و دارند .
مردم خوزستان در طول هشت سال دفاع مقدس و مردم سیستان و بلوچستان در شرق حافظ مرزهای کشوربوده و امتحان خودرا پس داده اند.
انتظار می رود دولت آینده بتواند با تعیین و انتصاب استانداران کارآمد برای این دو استان کشور بحران کم آبی را مدیریت و بر مشکلات غلبه کند.