بسمه تعالی
با فروپاشی اتحادجماهیرشوروی جمهوری آذربایجان و ارمنستان به استقلال رسیدند و مجامع بین المللی و دولتها از جمله جمهوری اسلامی ایران استقلال آنها را به رسمیت شناخت .
اما ساکنان منطقه قره باغ که بیشتر آنها را مسیحیان ارمنی تشکیل می دهند خواستار استقلال و خودمختاری از جمهوری آذربایجان شدند اما دولت مرکزی جمهوری آذربایجان خواسته جدائی طلبان را نپذیرفت و بدنبال آن مسیحیان ارمنی باحمایت ارمنستان پاکسازی نژادی ازمنطقه قره باغ را آغاز کردند جدائی طلبان، مسلمانان شیعه ساکن منطقه قره باغ را باتوسل به زور ازخانه و کاشانه خود راندند و مرتکب جنایات بی شماری شدند آمار منتشرشده از سوی دولت جمهوری آذربایجان نشان می دهد علاوه برخسارات وارده تعداد سی هزارنفراز مسلمانان اعم از زن ومرد و پیرو جوان بدست جدائی طلبان و حامیان آنها در فجیع ترین شکل به شهادت رسیده اند.
از آن زمان سی سال می گذرد و درطول این مدت جمهوری آذربایجان نتوانسته است خاک خود را از دست اشغالگران آزاد و به زخم های بی شمارمردم التیام ببخشد.
مقامات جمهوری آذربایجان و ارمنستان بارها با لفاظی و درگیری مقطعی وبا تهییج مردم از مسئله قره باغ سوء استفاده کرده و جایگاه خود را تحکیم نموده اند.
اما درگیری نظامی بین جمهوری آذربایجان و ارمنستان درچند روز اخیردر منطقه قره باغ از مدتها پیش برنامه ریزی شده است.
دولت آذربایجان بخوبی می داند مردم این کشوراز ناتوانی دولتشان در آزادسازی منطقه قره باغ و حاکمیت بر آن منطقه از طریق دیپلماتیک ویا نظامی شدیدا نا امید شده اند و تلاش می کند از هرطریق ممکن این ناامیدی را برطرف کنند.
دراین میان روسیه که با جمهوری ارمنستان منافع مشترک داشته و درخاک ارمنستان پایگاه نظامی دارد ازارمنستان و جدائی طلبان حمایت دیپلماتیک و نظامی می کند.
از طرفی دولت ترکیه ودر راس آن شخص اردوغان تلاش دارد به بلندپروازی و سیاست نوعثمانی خود در منطقه جامه عمل بپوشاند به همین منظور حمایت بی قید وشرط خود از جمهوری آذربایجان را اعلام نموده است.
چندی پیش یگانهایی از نیروهای ارتش ترکیه وآذربایجان در خاک جمهوری آذربایجان مانور مشترک برگزار کردند که ترکیه هنوز نیروهای خود را از خاک آذربایجان خارج ننموده است.
درچندماه گذشته نیز سازمان اطلاعات ارتش ترکیه هزار نفر از جنگجویان طرفدار خود در سوریه رابا موافقت دولت باکودرخاک جمهوری آذربایجان پیاده نموده و آنهارا مسلح و سازماندهی نموده است این جنگجویان از اتباع کشورهای مختلف بوده و بعنوان مزدوردرخاک سوریه مشغول جنگ با دولت مرکزی کشور سوریه بوده اند.
دولت آذربایجان قصد دارد این جنگجویان داوطلب را در کنار نیروهای ارتش برای آزادسازی قره باغ بکار بگیرد.
البته برتری توان نظامی ارتش آذربایجان از نظر تجهیزات نظامی درمقابل ارتش ارمنستان در تصمیم گیری مقامات این کشور بی تاثیر نبوده است اما تصاویر منتشر شده در رسانه ها نشان می دهد ارتش ارمنستان به تسلیحات نقطه زن مجهز بوده و تانکهای ارتش آذربایجان را مورد هدف قرار می دهد این تسلیحات بخشی ازتولیدات کشور روسیه است که آن را در اختیار ارمنستان قرار داده است.
کشورهای منطقه از جمله جمهوری اسلامی ایران اذعان دارند که منطقه قره باغ بخشی از خاک جمهوری آذربایجان است اما از دوطرف خواسته اند از تشدید درگیر ها خودداری و برای حل اختلاف پای میز مذاکره بنشینند.
ملت ایران بویژه مردم غیرتمند آذربایجان منطقه قره باغ را جزو خاک جمهوری آذربایجان می دانند و تحولات اخیر را بانگرانی دنبال می کنند.
اصابت چندین خمپاره در درگیری های جمهوری آذربایجان و ارمنستان به خاک جمهوری اسلامی ایران این نگرانی رابیشتر کرده است.
اما نگرانی مهم تر آن است که پای جنگجویان داعش توسط ترکیه و همراهی آذربایجان به مرزهای کشورمان باز شود و امنیت و تمامیت ارضی کشور را تهدید نماید.
سیاست های پرابهام دولتمردان کشورمان در مسئله قره باغ وعدم توجه کافی به منافع ملی ایران در کشورهای حوزه قفقازباعث حضور فرصت طلبان و دشمنان در پشت مرزهای شمالی را فراهم نموده است.
گرچه همه کشورها بخوبی آگاهی دارند نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران دردفاع از مرزهای خودهمیشه آماده و دست به ماشه است از دولتمردان بخصوص وزارت امورخارجه نیزانتطار می رود در حل مناقشه قره باغ و رفع ظلم برمسلمانان قدم های موثرتری بردارد.
جوادپیرانی رازلیقی