جواد پیرانی, [۰۶٫۰۵٫۱۹ ۱۵:۲۴]
تحرکات آمریکا در منطقه و اتفاقات اخیر در خاورمیانه نشان می دهد تهدیدات آمریکا وهمپیمانانش علیه جمهوری اسلامی ایران جدی است
کارشناسان براین باورند درصورت حمله آمریکا به ایران مراکز مهم نظامی،صنعتی و تحقیقاتی مورد حمله هوائی قرارخواهند گرفت.
ازطرفی بسیاری از نمایندگان کنگره و دیپلمات های سرشناس و همچنین کارشناسان نظامی آمریکا معتقدند جمهوری اسلامی ایران در سالهای اخیر در تسلیحات نظامی پیشرفت قابل توجهی داشته است و علاوه برآن ایران میتواند بامتحدین خود در منطقه برای نیروهای آمریکایی ضربات سنگینی وارد کند به همین دلیل از ترامپ رئیس جمهور آمریکا خواسته انددر تصمیم گیریها علیه ایران تحت تاثیر حرفهای جنگ طلبان مثل بولتون قرار نگیرد.
به نظر می رسد نیروهای مسلح کشورمان باید آماده دفاع از کشور و منافع جمهوری اسلامی ایران باشند