سال‌ها مى‌گذرد حادثه‌ها مى‌آید
انتظار فرج از نیمه خرداد کشم

امام خمینی (ره) حماسه‌ای فراموش نشدنی در قلب تاریخ بشریت است.
امام خمینی خورشیدی بود که با طلوعش هزار چشمه نور در زندگی ملت ایران جوشید
رحلت جانسوز امام خمینی(ره) تسلیت باد