این جمله دکتر ظریف است که در پاسخ به ادعای سید محمود نبویان که گفته است ظریف به آمریکایی‌ها تعهد داده که در برابر کاهش تحریم‌های اقتصادی ایران سردار سلیمانی را به این کشور تحویل می‌دهد،‌

گرچه در هنگام تبلیغات انتخاباتی ممکن است مسایلی مطرح شود و به رای آوری نامزد مورد حمایت کمک کند  اما همه ما باید امنیت ملی را حفظ و آن را خدشه دار نکنیم.

هر ایرانی وقتی سخن آقای نبویان را بشنود این باور در او بوجود می آید که ایران در مقابل تحریم ها آنچنان ضعیف شده است که حاضر است در مقابل کاستن تحریم های  اقتصادی ذلت را بپذیرد و تسلیم شود.

نظام جمهوری اسلامی ایران از سه قوه مقننه و قضاییه و مجریه  تشکیل شده است و دیگر نهادهای حکومتی از جمله شورای محترم نگهبان و نیروهای مسلح و در راس آنها مقام معظم رهبری حضور دارند ودر تصمیمات مهم اظهار نظر می کنند.