تحولات سیاسی و نظامی در منطقه نشان می دهد آمریکایی ها و روس ها در مورد منافع مشترکشان در سوریه به توافق رسیده اند.

برکناری بشاراشد رییس جمهوری قانونی سوریه خواست هردو طرف است.

حمله تروریستها به شهرک مهم خان طومان واقع در نزدیکی اتوبان حلب-دمشق و کمک نکردن به موقع روسها برای دفع این حملات و موضع گیری های سیاسی هردو طرف در مورد بشار اسد می تواند حاوی این پیام باشد.

طبق آخرین اخبار بخش های قابل توجهی از نیروهای مقاومت از جمله فاطمیون، مقامت عراق، مقاومت لبنان، نیروهای مردمی سوریه و ارتش سوریه به همراه مستشاران ایرانی در شهرک حمیره نزدیک خان طومان آماده عملیات آزاد سازی و انتقام خان طومان هستند