سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار – سوره رعد آیه ۲۴» (سلام بر شما به خاطر صبر و استقامتتان؛ چه نیکوست سرانجامِ سرای جاویدان) و «واصبر و ما صبرک الا بالله و لاتحزن علیهم و لا تک فی ضیق مما یمکرون – سوره نحل آیه ۱۲۷» (خویشتن‌دار باش که صبر کردن تو جز به تأیید خدا نیست و از بابت آنها اندوه مخور و از آن نیرنگ‌هایی که می‌کنند دلتنگ مباش