حقوق به تنهایی نمی‌تواند دردی از جامعه را درمان کند؛ حقوق باید با اخلاق عجین شود. ایران و انقلاب شایسته بسیاری از پیشرفت‌های بزرگ‌تری است که ما با آن فاصله داریم. ما باید دنیای مردم را آباد کنیم که برای آباد کردن دنیای مردم نیاز به حاکمیت قانون توام با اخلاق است.