با نزدیکی به برگزاری انتخابات  احزاب و گروهها فعالیت بیشتری می کنند تا هم تنور انتخابات را داغ کنند و هم با معرفی  و حمایت از کاندیدای منتخب خود سهمی در کرسی های مجلس داشته باشند.در شهرهای بزرگ مثل تهران و یا مراکز استانها که چندین نماینده باید انتخاب شوند وشاید شناسایی و انتخاب نامزد اصلح ازبین تعداد زیادی از داوطلبان برای رای دهندگان کمی مشکل باشد بسیاری از مردم  این شهرها نسبت به شناختی که از اعضای سرشناس این احزاب و گروهها دارند به آنها اعتماد کرده و به داوطلبانی که اسامی آنها درلیست انتخاباتی احزاب و گروهها  آمده  رای می دهند.

اما در شهرستانها مردم با احزاب و گروهها خیلی سرو کار ندارند یا خودشان نامزدها را می شناسند و یا از خانواده و دوستان مورد اعتماد خود می پرسند و به کاندیدای اصلح رای می دهند.

به نظر شما کدام روش درست است؟