در چند روز اخیر با برخی از شهروندان ملاقات داشتم و نبم نگاهی هم به رسانه های مجازی محلی نمودم  .دیدگاه بیشتر این شهروندان عزیز قابل تامل است و اکثرا دید مثبتی  به کاندیداها و جایگاه نماینده مجلس ندارند.

چرا جایگاه و مسئولیت مهم نمایندگی مردم در مجلس شورای اسلامی در شهرستان سراب  در بین مردم تنزل یافته است و مردم  نمی توانند به وعده های انتخاباتی اعتماد کنند؟