در روز شنبه پنجم دی ماه آقای جواد پیرانی با مهندس محمدرضا باهنر نایب رییس مجلس شورای اسلامی و دبیرکل جبهه پیروان خط امام و رهبری دیدار و گفتگو کرد.
در این دیدار صمیمانه در باره انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی تبادل نظر شد .
ناییب رییس مجلس شورای اسلامی و دبیرکل جبهه پیروان خط امام و رهبری با تاکید بر اهمیت مشارکت باشکوه مردم در انتخابات برای آقای پیرانی آرزوی موفقیت کرد.