آقای جواد پیرانی رازلیقی روز چهارشنبه  دوم دی ماه در محل ستاد انتخابات وزارت کشور حاضر و برای نامزدی دهمین دوره مجلس شورای اسلامی از حوزه انتخابیه سراب و مهربان ثبت نام کرد.